کمترین: 
4911.3
بیشترین: 
4911.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4911.3
زمان: 
6/7 09:20
قیمت یورو امروز 7 شهریور 1397
قیمت یورودر تاریخ 7 شهریور 1397 , 4911.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 09:20","price":4911.3}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398