کمترین: 
7018.6
بیشترین: 
7106.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7018.6
زمان: 
6/7 23:00
قیمت بیت کوین امروز 7 شهریور 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 7 شهریور 1397 , 7018.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 02:00","price":7106.4},{"date":"1397/06/07 05:00","price":7081.4},{"date":"1397/06/07 08:00","price":7029.9},{"date":"1397/06/07 11:00","price":7072.4},{"date":"1397/06/07 14:00","price":7077.4},{"date":"1397/06/07 17:00","price":7098},{"date":"1397/06/07 20:00","price":7059.9},{"date":"1397/06/07 23:00","price":7018.6}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399