کمترین: 
2.837
بیشترین: 
2.862
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.854
زمان: 
6/7 22:32
قیمت گاز طبیعی امروز 7 شهریور 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 7 شهریور 1397 , 2.854 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/07 00:08","price":2.845},{"date":"1397/06/07 01:08","price":2.849},{"date":"1397/06/07 08:08","price":2.851},{"date":"1397/06/07 10:08","price":2.849},{"date":"1397/06/07 11:08","price":2.851},{"date":"1397/06/07 13:08","price":2.841},{"date":"1397/06/07 14:08","price":2.837},{"date":"1397/06/07 17:08","price":2.845},{"date":"1397/06/07 18:08","price":2.862},{"date":"1397/06/07 19:08","price":2.859},{"date":"1397/06/07 20:08","price":2.846},{"date":"1397/06/07 21:08","price":2.849},{"date":"1397/06/07 22:32","price":2.854}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399