کمترین: 
1356
بیشترین: 
1402
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1402
زمان: 
6/6 22:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 6 شهریور 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 1402 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 11:50","price":1391},{"date":"1397/06/06 12:10","price":1359},{"date":"1397/06/06 12:50","price":1357},{"date":"1397/06/06 14:20","price":1356},{"date":"1397/06/06 16:00","price":1382},{"date":"1397/06/06 16:20","price":1397},{"date":"1397/06/06 17:00","price":1395},{"date":"1397/06/06 17:20","price":1397},{"date":"1397/06/06 18:10","price":1377},{"date":"1397/06/06 19:20","price":1378},{"date":"1397/06/06 20:20","price":1398},{"date":"1397/06/06 22:20","price":1402}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399