کمترین: 
86
بیشترین: 
88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
88
زمان: 
6/6 20:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 6 شهریور 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 6 شهریور 1397 , 88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 11:50","price":88},{"date":"1397/06/06 12:10","price":86},{"date":"1397/06/06 16:00","price":88},{"date":"1397/06/06 17:00","price":87},{"date":"1397/06/06 17:20","price":88},{"date":"1397/06/06 18:10","price":86},{"date":"1397/06/06 20:20","price":88}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398