کمترین: 
20
بیشترین: 
21
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21
زمان: 
6/6 20:20
قیمت لیر سوریه امروز 6 شهریور 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 21 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 11:50","price":21},{"date":"1397/06/06 12:10","price":20},{"date":"1397/06/06 16:00","price":21},{"date":"1397/06/06 18:10","price":20},{"date":"1397/06/06 20:20","price":21}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399