کمترین: 
8.8
بیشترین: 
9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9
زمان: 
6/6 20:20
قیمت دینار عراق امروز 6 شهریور 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 11:50","price":9},{"date":"1397/06/06 12:10","price":8.8},{"date":"1397/06/06 16:00","price":8.9},{"date":"1397/06/06 16:20","price":9},{"date":"1397/06/06 18:10","price":8.9},{"date":"1397/06/06 20:20","price":9}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399