کمترین: 
953000
بیشترین: 
983000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
983000
زمان: 
6/6 18:00
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 6 شهریور 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 983000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 11:42","price":953000},{"date":"1397/06/06 12:24","price":963000},{"date":"1397/06/06 13:36","price":973000},{"date":"1397/06/06 14:06","price":963000},{"date":"1397/06/06 17:06","price":973000},{"date":"1397/06/06 18:00","price":983000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398