کمترین: 
1784000
بیشترین: 
1854000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1844000
زمان: 
6/6 18:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 6 شهریور 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 1844000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 11:42","price":1794000},{"date":"1397/06/06 12:06","price":1804000},{"date":"1397/06/06 12:24","price":1784000},{"date":"1397/06/06 13:24","price":1824000},{"date":"1397/06/06 13:36","price":1834000},{"date":"1397/06/06 17:06","price":1824000},{"date":"1397/06/06 18:00","price":1854000},{"date":"1397/06/06 18:06","price":1844000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398