کمترین: 
4034000
بیشترین: 
4084000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4040000
زمان: 
6/6 20:06
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 6 شهریور 1397
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 4040000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 11:42","price":4084000},{"date":"1397/06/06 12:06","price":4074000},{"date":"1397/06/06 13:24","price":4044000},{"date":"1397/06/06 13:36","price":4054000},{"date":"1397/06/06 14:06","price":4034000},{"date":"1397/06/06 15:18","price":4074000},{"date":"1397/06/06 15:48","price":4064000},{"date":"1397/06/06 16:48","price":4044000},{"date":"1397/06/06 16:54","price":4054000},{"date":"1397/06/06 17:06","price":4038000},{"date":"1397/06/06 17:36","price":4048000},{"date":"1397/06/06 20:06","price":4040000}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399