کمترین: 
950000
بیشترین: 
980000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
980000
زمان: 
6/6 18:00
قیمت ربع سکه امروز 6 شهریور 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 980000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 11:42","price":950000},{"date":"1397/06/06 12:24","price":960000},{"date":"1397/06/06 13:36","price":970000},{"date":"1397/06/06 14:06","price":960000},{"date":"1397/06/06 17:06","price":970000},{"date":"1397/06/06 18:00","price":980000}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399