کمترین: 
1780000
بیشترین: 
1850000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1840000
زمان: 
6/6 18:06
قیمت نیم سکه امروز 6 شهریور 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 1840000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 11:42","price":1790000},{"date":"1397/06/06 12:06","price":1800000},{"date":"1397/06/06 12:24","price":1780000},{"date":"1397/06/06 13:24","price":1820000},{"date":"1397/06/06 13:36","price":1830000},{"date":"1397/06/06 17:06","price":1820000},{"date":"1397/06/06 18:00","price":1850000},{"date":"1397/06/06 18:06","price":1840000}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399