کمترین: 
3576000
بیشترین: 
3651000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3651000
زمان: 
6/6 12:06
قیمت سکه بهار آزادی امروز 6 شهریور 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 3651000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 11:42","price":3576000},{"date":"1397/06/06 12:06","price":3651000}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398