کمترین: 
1564
بیشترین: 
1617
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1617
زمان: 
6/6 22:20
قیمت یوان چین امروز 6 شهریور 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 6 شهریور 1397 , 1617 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 10:30","price":1571},{"date":"1397/06/06 11:50","price":1604},{"date":"1397/06/06 12:10","price":1566},{"date":"1397/06/06 12:50","price":1564},{"date":"1397/06/06 13:30","price":1565},{"date":"1397/06/06 15:30","price":1564},{"date":"1397/06/06 16:00","price":1594},{"date":"1397/06/06 16:20","price":1612},{"date":"1397/06/06 17:00","price":1609},{"date":"1397/06/06 17:20","price":1612},{"date":"1397/06/06 18:10","price":1588},{"date":"1397/06/06 19:20","price":1591},{"date":"1397/06/06 20:20","price":1613},{"date":"1397/06/06 22:20","price":1617}
بروزرسانی در تاریخ 24 تیر 1399