کمترین: 
21
بیشترین: 
22
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
22
زمان: 
6/6 18:10
قیمت درام ارمنستان امروز 6 شهریور 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 6 شهریور 1397 , 22 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 10:20","price":21},{"date":"1397/06/06 18:10","price":22}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399