کمترین: 
157
بیشترین: 
162
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
162
زمان: 
6/6 20:20
قیمت روبل روسیه امروز 6 شهریور 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 162 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 10:20","price":158},{"date":"1397/06/06 11:50","price":162},{"date":"1397/06/06 12:10","price":158},{"date":"1397/06/06 12:50","price":157},{"date":"1397/06/06 14:20","price":158},{"date":"1397/06/06 15:30","price":157},{"date":"1397/06/06 16:00","price":160},{"date":"1397/06/06 16:20","price":162},{"date":"1397/06/06 18:10","price":160},{"date":"1397/06/06 20:20","price":162}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398