کمترین: 
326
بیشترین: 
337
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
337
زمان: 
6/6 22:20
قیمت بات تایلند امروز 6 شهریور 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 6 شهریور 1397 , 337 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 10:20","price":329},{"date":"1397/06/06 10:30","price":328},{"date":"1397/06/06 11:50","price":335},{"date":"1397/06/06 12:10","price":327},{"date":"1397/06/06 14:20","price":326},{"date":"1397/06/06 16:00","price":333},{"date":"1397/06/06 16:20","price":336},{"date":"1397/06/06 17:00","price":337},{"date":"1397/06/06 17:20","price":336},{"date":"1397/06/06 18:10","price":332},{"date":"1397/06/06 19:20","price":333},{"date":"1397/06/06 20:20","price":336},{"date":"1397/06/06 22:20","price":337}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399