کمترین: 
2597
بیشترین: 
2682
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2682
زمان: 
6/6 22:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 6 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 2682 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 10:20","price":2616},{"date":"1397/06/06 10:30","price":2615},{"date":"1397/06/06 11:50","price":2668},{"date":"1397/06/06 12:10","price":2605},{"date":"1397/06/06 12:50","price":2600},{"date":"1397/06/06 13:30","price":2601},{"date":"1397/06/06 14:20","price":2599},{"date":"1397/06/06 15:30","price":2597},{"date":"1397/06/06 16:00","price":2646},{"date":"1397/06/06 16:20","price":2675},{"date":"1397/06/06 17:00","price":2670},{"date":"1397/06/06 17:20","price":2674},{"date":"1397/06/06 18:10","price":2634},{"date":"1397/06/06 19:20","price":2636},{"date":"1397/06/06 20:20","price":2673},{"date":"1397/06/06 22:20","price":2682}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398