کمترین: 
151
بیشترین: 
156
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
156
زمان: 
6/6 20:20
قیمت روپیه هند امروز 6 شهریور 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 6 شهریور 1397 , 156 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 10:20","price":152},{"date":"1397/06/06 11:50","price":155},{"date":"1397/06/06 12:10","price":152},{"date":"1397/06/06 12:50","price":151},{"date":"1397/06/06 16:00","price":154},{"date":"1397/06/06 16:20","price":156},{"date":"1397/06/06 18:10","price":154},{"date":"1397/06/06 20:20","price":156}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399