کمترین: 
1669
بیشترین: 
1729
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1729
زمان: 
6/6 22:20
قیمت کرون دانمارک امروز 6 شهریور 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 1729 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 10:20","price":1677},{"date":"1397/06/06 10:30","price":1676},{"date":"1397/06/06 11:50","price":1711},{"date":"1397/06/06 12:10","price":1672},{"date":"1397/06/06 12:50","price":1670},{"date":"1397/06/06 13:30","price":1669},{"date":"1397/06/06 14:20","price":1670},{"date":"1397/06/06 15:30","price":1671},{"date":"1397/06/06 16:00","price":1702},{"date":"1397/06/06 16:20","price":1721},{"date":"1397/06/06 17:00","price":1720},{"date":"1397/06/06 17:20","price":1721},{"date":"1397/06/06 18:10","price":1700},{"date":"1397/06/06 19:20","price":1701},{"date":"1397/06/06 20:20","price":1724},{"date":"1397/06/06 22:20","price":1729}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399