کمترین: 
2840
بیشترین: 
2935
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2935
زمان: 
6/6 22:20
قیمت ریال عربستان امروز 6 شهریور 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 6 شهریور 1397 , 2935 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 10:20","price":2858},{"date":"1397/06/06 10:30","price":2859},{"date":"1397/06/06 11:50","price":2913},{"date":"1397/06/06 12:10","price":2845},{"date":"1397/06/06 12:50","price":2841},{"date":"1397/06/06 13:30","price":2842},{"date":"1397/06/06 14:20","price":2841},{"date":"1397/06/06 15:30","price":2840},{"date":"1397/06/06 16:00","price":2893},{"date":"1397/06/06 16:20","price":2926},{"date":"1397/06/06 17:00","price":2921},{"date":"1397/06/06 17:20","price":2925},{"date":"1397/06/06 18:10","price":2883},{"date":"1397/06/06 19:20","price":2885},{"date":"1397/06/06 20:20","price":2927},{"date":"1397/06/06 22:20","price":2935}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399