کمترین: 
148
بیشترین: 
152
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
151
زمان: 
6/6 20:20
قیمت افغانی امروز 6 شهریور 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 151 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 10:20","price":149},{"date":"1397/06/06 11:50","price":151},{"date":"1397/06/06 12:10","price":148},{"date":"1397/06/06 16:00","price":150},{"date":"1397/06/06 16:20","price":152},{"date":"1397/06/06 17:00","price":150},{"date":"1397/06/06 18:10","price":148},{"date":"1397/06/06 19:20","price":149},{"date":"1397/06/06 20:20","price":151}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399