کمترین: 
10891
بیشترین: 
11287
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11287
زمان: 
6/6 22:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 6 شهریور 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 11287 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 10:20","price":10934},{"date":"1397/06/06 10:30","price":10932},{"date":"1397/06/06 11:50","price":11148},{"date":"1397/06/06 12:10","price":10903},{"date":"1397/06/06 12:50","price":10891},{"date":"1397/06/06 13:30","price":10901},{"date":"1397/06/06 14:20","price":10903},{"date":"1397/06/06 15:30","price":10898},{"date":"1397/06/06 16:00","price":11103},{"date":"1397/06/06 16:20","price":11231},{"date":"1397/06/06 17:00","price":11225},{"date":"1397/06/06 17:20","price":11237},{"date":"1397/06/06 18:10","price":11080},{"date":"1397/06/06 19:20","price":11088},{"date":"1397/06/06 20:20","price":11246},{"date":"1397/06/06 22:20","price":11287}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398