کمترین: 
7134
بیشترین: 
7392
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7392
زمان: 
6/6 22:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 6 شهریور 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 6 شهریور 1397 , 7392 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 10:20","price":7163},{"date":"1397/06/06 10:30","price":7161},{"date":"1397/06/06 11:50","price":7306},{"date":"1397/06/06 12:10","price":7141},{"date":"1397/06/06 12:50","price":7134},{"date":"1397/06/06 13:30","price":7137},{"date":"1397/06/06 14:20","price":7142},{"date":"1397/06/06 15:30","price":7145},{"date":"1397/06/06 16:00","price":7280},{"date":"1397/06/06 16:20","price":7356},{"date":"1397/06/06 17:00","price":7352},{"date":"1397/06/06 17:20","price":7362},{"date":"1397/06/06 18:10","price":7260},{"date":"1397/06/06 19:20","price":7266},{"date":"1397/06/06 20:20","price":7367},{"date":"1397/06/06 22:20","price":7392}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398