کمترین: 
8223
بیشترین: 
8516
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8516
زمان: 
6/6 22:20
قیمت دلار کانادا امروز 6 شهریور 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 6 شهریور 1397 , 8516 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 10:20","price":8258},{"date":"1397/06/06 11:50","price":8421},{"date":"1397/06/06 12:10","price":8234},{"date":"1397/06/06 12:50","price":8224},{"date":"1397/06/06 13:30","price":8223},{"date":"1397/06/06 14:20","price":8227},{"date":"1397/06/06 16:00","price":8387},{"date":"1397/06/06 16:20","price":8478},{"date":"1397/06/06 17:00","price":8472},{"date":"1397/06/06 17:20","price":8492},{"date":"1397/06/06 18:10","price":8386},{"date":"1397/06/06 19:20","price":8390},{"date":"1397/06/06 20:20","price":8499},{"date":"1397/06/06 22:20","price":8516}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398