کمترین: 
1717
بیشترین: 
1771
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1754
زمان: 
6/6 22:20
قیمت لیر ترکیه امروز 6 شهریور 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 1754 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 10:20","price":1748},{"date":"1397/06/06 11:50","price":1756},{"date":"1397/06/06 12:10","price":1723},{"date":"1397/06/06 12:50","price":1717},{"date":"1397/06/06 13:30","price":1720},{"date":"1397/06/06 14:20","price":1718},{"date":"1397/06/06 15:30","price":1720},{"date":"1397/06/06 16:00","price":1750},{"date":"1397/06/06 16:20","price":1771},{"date":"1397/06/06 17:00","price":1763},{"date":"1397/06/06 17:20","price":1764},{"date":"1397/06/06 18:10","price":1753},{"date":"1397/06/06 19:20","price":1754},{"date":"1397/06/06 20:20","price":1761},{"date":"1397/06/06 22:20","price":1754}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399