کمترین: 
2898
بیشترین: 
2996
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2996
زمان: 
6/6 22:20
قیمت درهم امارات امروز 6 شهریور 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 2996 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 10:20","price":2919},{"date":"1397/06/06 10:30","price":2917},{"date":"1397/06/06 11:50","price":2973},{"date":"1397/06/06 12:10","price":2904},{"date":"1397/06/06 12:50","price":2900},{"date":"1397/06/06 13:30","price":2901},{"date":"1397/06/06 14:20","price":2899},{"date":"1397/06/06 15:30","price":2898},{"date":"1397/06/06 16:00","price":2954},{"date":"1397/06/06 16:20","price":2987},{"date":"1397/06/06 17:00","price":2981},{"date":"1397/06/06 17:20","price":2986},{"date":"1397/06/06 18:10","price":2943},{"date":"1397/06/06 19:20","price":2947},{"date":"1397/06/06 20:20","price":2988},{"date":"1397/06/06 22:20","price":2996}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398