کمترین: 
10730
بیشترین: 
10880
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10775
زمان: 
6/6 22:20
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 6 شهریور 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 10775 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 10:20","price":10730},{"date":"1397/06/06 12:10","price":10880},{"date":"1397/06/06 12:50","price":10810},{"date":"1397/06/06 13:30","price":10760},{"date":"1397/06/06 14:20","price":10870},{"date":"1397/06/06 15:30","price":10860},{"date":"1397/06/06 16:00","price":10870},{"date":"1397/06/06 16:20","price":10855},{"date":"1397/06/06 17:00","price":10845},{"date":"1397/06/06 17:20","price":10840},{"date":"1397/06/06 18:10","price":10820},{"date":"1397/06/06 20:20","price":10760},{"date":"1397/06/06 22:20","price":10775}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399