کمترین: 
136765
بیشترین: 
139003
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
136765.0
زمان: 
6/6 13:50
قیمت شاخص بورس امروز 6 شهریور 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 136765.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 10:20","price":139003.0},{"date":"1397/06/06 13:50","price":136765.0}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399