کمترین: 
405550
بیشترین: 
412480
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
410320
زمان: 
6/6 18:00
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 6 شهریور 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 6 شهریور 1397 , 410320 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 10:10","price":405550},{"date":"1397/06/06 11:50","price":412480},{"date":"1397/06/06 12:10","price":411860},{"date":"1397/06/06 12:50","price":410320},{"date":"1397/06/06 14:10","price":410170},{"date":"1397/06/06 15:10","price":411480},{"date":"1397/06/06 15:50","price":411250},{"date":"1397/06/06 16:10","price":411480},{"date":"1397/06/06 16:50","price":411400},{"date":"1397/06/06 16:55","price":411250},{"date":"1397/06/06 17:10","price":410780},{"date":"1397/06/06 18:00","price":410320}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399