کمترین: 
304170
بیشترین: 
309360
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
307740
زمان: 
6/6 18:00
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 6 شهریور 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 6 شهریور 1397 , 307740 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 10:10","price":304170},{"date":"1397/06/06 11:50","price":309360},{"date":"1397/06/06 12:10","price":308900},{"date":"1397/06/06 12:50","price":307740},{"date":"1397/06/06 14:10","price":307630},{"date":"1397/06/06 15:10","price":308610},{"date":"1397/06/06 15:50","price":308440},{"date":"1397/06/06 16:10","price":308610},{"date":"1397/06/06 16:50","price":308550},{"date":"1397/06/06 16:55","price":308440},{"date":"1397/06/06 17:10","price":308090},{"date":"1397/06/06 18:00","price":307740}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399