کمترین: 
62.2
بیشترین: 
62.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.2
زمان: 
6/6 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 6 شهریور 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 62.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 09:20","price":62.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398