کمترین: 
12888.3
بیشترین: 
12888.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12888.3
زمان: 
6/6 09:20
قیمت بات تایلند امروز 6 شهریور 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 6 شهریور 1397 , 12888.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 09:20","price":12888.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398