کمترین: 
3078.5
بیشترین: 
3078.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3078.5
زمان: 
6/6 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 6 شهریور 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 6 شهریور 1397 , 3078.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 09:20","price":3078.5}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398