کمترین: 
3410.1
بیشترین: 
3410.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3410.1
زمان: 
6/6 09:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 6 شهریور 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 6 شهریور 1397 , 3410.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 09:20","price":3410.1}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398