کمترین: 
10923.5
بیشترین: 
10923.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.5
زمان: 
6/6 09:20
قیمت ریال عمان امروز 6 شهریور 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 6 شهریور 1397 , 10923.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 09:20","price":10923.5}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398