کمترین: 
1153.9
بیشترین: 
1153.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1153.9
زمان: 
6/6 09:20
قیمت ریال قطر امروز 6 شهریور 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 6 شهریور 1397 , 1153.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 09:20","price":1153.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1399