کمترین: 
1120.1
بیشترین: 
1120.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1120.1
زمان: 
6/6 09:20
قیمت ریال عربستان امروز 6 شهریور 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 6 شهریور 1397 , 1120.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 09:20","price":1120.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399