کمترین: 
13865.7
بیشترین: 
13865.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13865.7
زمان: 
6/6 09:20
قیمت دینار کویت امروز 6 شهریور 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 13865.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 09:20","price":13865.7}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399