کمترین: 
504.1
بیشترین: 
504.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
504.1
زمان: 
6/6 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 6 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 504.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 09:20","price":504.1}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399