کمترین: 
461.4
بیشترین: 
461.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
461.4
زمان: 
6/6 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 6 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 6 شهریور 1397 , 461.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 09:20","price":461.4}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399