کمترین: 
4283.4
بیشترین: 
4283.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4283.4
زمان: 
6/6 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 6 شهریور 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 4283.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 09:20","price":4283.4}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399