کمترین: 
3237.3
بیشترین: 
3237.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3237.3
زمان: 
6/6 09:20
قیمت دلار کانادا امروز 6 شهریور 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 6 شهریور 1397 , 3237.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 09:20","price":3237.3}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398