کمترین: 
616
بیشترین: 
616
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
616
زمان: 
6/6 09:20
قیمت یوان چین امروز 6 شهریور 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 6 شهریور 1397 , 616 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 09:20","price":616}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399