کمترین: 
1143.7
بیشترین: 
1143.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1143.7
زمان: 
6/6 09:20
قیمت درهم امارات امروز 6 شهریور 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 1143.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 09:20","price":1143.7}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398