کمترین: 
4902.9
بیشترین: 
4902.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4902.9
زمان: 
6/6 09:20
قیمت یورو امروز 6 شهریور 1397
قیمت یورودر تاریخ 6 شهریور 1397 , 4902.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 09:20","price":4902.9}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399