کمترین: 
1208.72
بیشترین: 
1211.53
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1210.01
زمان: 
6/6 10:30
قیمت اونس طلا امروز 6 شهریور 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 6 شهریور 1397 , 1210.01 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 02:00","price":1210.97},{"date":"1397/06/06 02:30","price":1211.33},{"date":"1397/06/06 05:00","price":1211.26},{"date":"1397/06/06 05:30","price":1211.53},{"date":"1397/06/06 08:00","price":1208.94},{"date":"1397/06/06 08:30","price":1208.72},{"date":"1397/06/06 10:30","price":1210.01}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398