کمترین: 
6729.2
بیشترین: 
7069.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7051.6
زمان: 
6/6 23:00
قیمت بیت کوین امروز 6 شهریور 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 6 شهریور 1397 , 7051.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 02:00","price":6729.2},{"date":"1397/06/06 05:00","price":6899},{"date":"1397/06/06 08:00","price":6890.1},{"date":"1397/06/06 10:30","price":6892.8},{"date":"1397/06/06 11:30","price":6902.9},{"date":"1397/06/06 12:00","price":6933.4},{"date":"1397/06/06 14:00","price":6925},{"date":"1397/06/06 17:00","price":7014.8},{"date":"1397/06/06 20:00","price":7069.4},{"date":"1397/06/06 23:00","price":7051.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398