کمترین: 
679.25
بیشترین: 
685.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
679.25
زمان: 
6/6 23:08
قیمت گازوئیل امروز 6 شهریور 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 6 شهریور 1397 , 679.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/06 00:08","price":681.5},{"date":"1397/06/06 01:08","price":681.63},{"date":"1397/06/06 03:08","price":682.63},{"date":"1397/06/06 06:08","price":683.5},{"date":"1397/06/06 07:08","price":682.13},{"date":"1397/06/06 08:08","price":681.75},{"date":"1397/06/06 09:08","price":681.13},{"date":"1397/06/06 12:08","price":681.63},{"date":"1397/06/06 14:08","price":683.13},{"date":"1397/06/06 15:08","price":684.38},{"date":"1397/06/06 16:08","price":684.63},{"date":"1397/06/06 17:16","price":685.38},{"date":"1397/06/06 18:08","price":685.63},{"date":"1397/06/06 19:08","price":685.88},{"date":"1397/06/06 20:08","price":682.88},{"date":"1397/06/06 21:08","price":684.13},{"date":"1397/06/06 22:08","price":679.63},{"date":"1397/06/06 23:08","price":679.25}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398