کمترین: 
108.4
بیشترین: 
108.4
قیمت تقلبی: 
108.4
زمان: 
6/5 16:16
قیمت Microsoft امروز 5 شهریور 1397
قیمت Microsoftدر تاریخ 5 شهریور 1397 , 108.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/05 16:16","price":108.4}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399